مدارک لازم جهت شماره گذاری وسایل نقلیه وارداتی

اگر وسیله نقلیه ای وارد کرده اید و قصد شماره گذاری آن را دارید با در دست داشتن مدارک زیر و مراجعه به  مرکز تعویض پلاک(مرکزتعویض پلاک میثم درتهران وشماره گذاری مرکزاستانها) نسبت به به شماره گذاری وسیله نقلیه خود اقدام نمایید.

مدارک مورد نیاز جهت شماره گذاری وسایل نقلیه وارداتی:

  • حضورمالک یانماینده قانونی وی به همراه خودرودرمرکزتعویض پلاک میثم درتهران وشماره گذاری مرکزاستانها
  • ارائه کاردکس برای خودروهایی که توسط شرکتهای مجازواردشده اند
  • ارائه اسنادگمرکی(پروانه گمرکی یاگواهی نامه گمرکی)
  • پرداخت دیون دولتی(عوارض گمرکی-شهرداری-دارایی)
  • بیمه شخص ثالث
  • پرداخت وجه پلاک برابرتعرفه
  • ارائه مدرک احرازهویت(اصل شناسنامه جدیدیاکارت ملی)
  • ارائه مدارک احرازسکونت
دیدگاه شما

پر کردن تمامی فیلدها ضروری است