مدارک لازم جهت دریافت گواهینامه ی رانندگی پایه یک

شرایط اولیه برای دریافت گواهینامه ی پایه یک :

 • داشتن ۲5 سال تمام و به بالا
 • گذراندن امتحان آیین نامه ی راهنمایی و رانندگی
 • گذراندن آزمون رانندگی با خودرو مربوطه (کامیون با ظرفیت بیشتر از ۳۵۰۰ کیلو و اتوبوس)
 • داشتن اطلاعات فنی کافی درباره ی خودرو
 • داشتن ۲ سال کامل سابقه ی استفاده از گواهینامه ی پایه دو(گواهی نامه ی پایه 1 برای رانندگی با همه ی خودروهای موتوری زمینی بجز موتور سیکلت و موتور گازی معتبر است.)
 • داشتن سلامت جسمی و روحی به تایید اداره ی بهداری نیروی انتظامی جز در مورد استفاده از عینک

مدارک مورد نیاز برای دریافت گواهینامه ی رانندگی پایه یک 

 • اصل و کپی شناسنامه
 • اصل و کپی کارت ملی
 • اصل و کپی کارت پایان خدمت و یا گواهی معافیت تحصیلی یا هر مدرک تعیین کننده ی وضعیت خدمت سربازی برای مشمولین
 • 4 عدد عکس 4*3 تمام رخ و جدید
 • گواهی عدم اعتیاد صادره از اداره ی بهداری نیروی انتظامی
 • رسید واریز مبلغ 50000 ریال به حساب وزارت كشور به شماره 741/09 
 • رسید واریز مبلغ ۱۰۰۰۰ ریال به حساب وزارت دارایی به شماره ۹۰۰۱۱ 
 • رسید واریز مبلغ ۸۰۰۰ ریال به حساب بهداری نیروی انتظامی به شماره ۹۴۰۱۰
 • رسید پرداخت نقدی مبلغ ۱5۰۰۰ ریال بعنوان هزینه اتومبیل آزمایش در محل آزمون 
 • رسید واریز مبلغ 10000 ریال به حساب وزارت كشور به شماره ۰۹/۷۴۱ (صرفا برای هر بار شرکت مجدد در امتحان آئین نامه و آزمون عملی)

نکته: تمام موارد واریزی مذکور در شعب بانک ملی قابل انجام هستند.

مراحل انجام کار:
مراجعه به شعب صدور پروانه های رانندگی پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی و یا آموزشگاه های رانندگی مجاز و منتخب ناجا،ارائه ی مدارک فوق،پرداخت هزینه های مربوطه،اقدام طبق برنامه ی های آموزشی تئوری و عملی،شرکت در امتحان آیین نامه و آزمون تپه .مبلغ 5۰۰۰۰ریال برای عوارض خزانه داری كل وزارت کشور، مبلغ ۱۰۰۰۰ریال برای عوارض وزارت دارایی، مبلغ ۸۰۰۰ ریال برای تست های سلامت جسمانی توسط بهداری ناجا، مبلغ ۱۰۰۰۰ریال بابت هزینه اتومبیل آزمایش در محل آزمون و مبلغ ۱۰۰۰۰ریال برای هر بار شرکت مجدد در امتحان آیین نامه و آزمون عملی تپه
 

دیدگاه شما

پر کردن تمامی فیلدها ضروری است