مدارک لازم جهت ثبت شرکت سهامی عام

قبل ازورود به بحث ثبت شرکت ها سهامی با انواع شرکت های تجاری آشنا خواهیم شد .انواع شرکت های تجاری عبارتند از :

شرکت سهامی عام ،شرکت مسئولیت محدود، شرکت سهامی خاص ، شرکت تضامنی، مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی ، شرکت نسبی ، شرکت تعاونی

در این مطلب قرار براین می باشد که مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی عام  بیان شود به همین علت ابتدا تعریفی مختصر از این  نوع شرکت خواهیم داشت.

شرکت های سهامی به دو دسته تقسیم می شود : شرکت سهامی خاص و عام

شرکت سهامی عام :

شرکت سهامی عام، شرکتی است بازرگانی (ولو اینکه موضوع عملیات آن، امور بازرگانی نباشد) که سرمایه ي آن به سهام تقسیم شده که بخشی از این سرمایه از طریق فروش سهام به مردم تأمین می شود. در شرکت سهامی عام، تعداد سهامداران نباید از سه نفر کمتر باشد و مسئولیت سهامداران، محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست. در این شرکت، عبارت شرکت سهامی عام باید قبل از نام شرکت با بعد از آن، بدون فاصله با نام شرکت در کلیه ي اوراق و اطلاعیه ها و آگهی هاي شرکت به طور روشن و خوانا قید شود.

 تقاضای ثبت تاسیس شرکت های سهامی عام بصورت غیر حضوری و الکترونیکی به آدرس   http.irsherkat.ssaa.ir و با تکمیل مدارک ذیل صورت پذیرد .

مدارك مورد نیاز  شرکت سهامی عام:

مرحله اول : ( تحصیل اجازه پذیره نویسی )

1- دو نسخه طرح اعلامیه پذیره نویسی با رعایت ماده 9 لایحه اصلاحی که می بایستی به امضاء کلیه مؤسسین رسیده باشد.

پذیره نویسی عمل حقوقی که به موجب آن شخص تعهد می کند با تامین قسمتی از سرمایه شرکت در حدود مبلغی آورده شده در شرکت سهامی عام شریک شود . اعلامیه پذیره نویسی باید توسط موسسین در جراید آگهی گردیده و نیز در بانکی که تعهد سهام نزد آن صورت می گیرد در معرض دید علاقه مندان قرار داده شود .

2- دو نسخه اظهارنامه

3- دو نسخه طرح اساسنامه با رعایت ماده 8 لایحه اصلاحی قانون تجارت که به امضاء موسسین رسیده باشد

4- تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت

5- اصل گواهی بانکی مبنی بر پرداخت سرمایه تعهدی ( حداقل 35% از 20% سرمایه تعهد شده) در حساب شرکت در شرف تاسیس

6- اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.

7- اصل مجوز اولیه از سازمان بورس و اوراق بهادار

8- تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت نامهای پیشنهادی

مرحله دوم : ( ثبت شرکتهای  سهامی عام)

1- دونسخه اساسنامه که تصویب مجمع عمومی مؤسس رسیده باشد.

2- دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین متضمن تصویب اساسنامه ، تعیین اعضاء هیئت مدیره ، انتخاب بازرسان و روزنامه های کثیرالانتشار

3- دو نسخه صورتجلسه هیأت مدیره

4- در اجرای ماده 16 لایحه اصلاحی قانون تجارت ، ارائه اصل گواهی بانکی مبنی بر پرداخت حداقل 35%سرمایه شرکت ( درصورتیکه قسمتی از سرمایه مؤسسین بصورت غیرنقدی باشد . ارائه اصل نظریه کارشناس رسمی دادگستری الزامی است)

5- واریز حق الثبت و حقوق دولتی

6- در اجرای ماده 25 قانون بورس اوراق بهادار ارائه اصل مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار (مجوز ثانویه)

تکمیل و ارائه مدارک فوق مستلزم رعایت نکات ذیل می باشد:

الف: اظهارنامه ها ، اساسنامه ، صورتجلسات مجمع عمومی مؤسسین می بایستی تکمیل شده و به امضاء کلیه سهامداران برسد . صورتجلسه هیأت مدیره نیز بایستی تکمیل شده و به امضاء هیأت مدیره منتخب مجمع عمومی مؤسسین برسد.

ب : گواهی بانکی پرداخت سرمایه تعهدی بایستی قبل از تعیین نام ارائه گردد.

ج : در ارتباط با موضوعاتی که نیاز به اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح دارد مقتضی است به پایگاه اطلاع رسانی اداره کل ثبت شرکتها به آدرس    http. sherkat.ssaa.irمراجعه گردد.

د: مدارک احراز هویت:

1- اشخاص حقیقی داخلی:

 • تصویر برابر با اصل شناسنامه و کارت ملی

2- اشخاص حقوقی داخلی:

 • تصویر روزنامه رسمی آگهی تأسیس و آخرین آگهی تغییرات مدیران
 • معرفینامه نمایندگی جهت نماینده سهامدار حقوقی جهت حضور در مجمع عمومی مؤسسین و همچنین در مواردی که نماینده مربوطه به عنوان عضو هیأت مدیره انتخاب شده باشد.
 • ارائه تأییدیه توسط اعضای هیأت مدیره سهامدار حقوقی مبنی بر غیردولتی بودن .
 • تصویر برابر با اصل شناسنامه و کارت ملی نماینده

3- اشخاص حقیقی خارجی:

 • تصویر برابر با اصل گذرنامه
 • اصل ترجمه رسمی گذرنامه از دارالترجمه رسمی

4- اشخاص حقوقی خارجی:

 • تصویر برابر با اصل گواهی ثبت کشور ثبت کننده
 • اصل ترجمه رسمی گواهی ثبت  شخص حقوقی  
 • معرفینامه و همچنین تصویر برابر با اصل شناسنامه و کارت ملی نماینده
 • چنانچه نماینده شخص حقوقی ایرانی باشد ارائه مدارک مذکور شق «2» بند «د» الزامی است.

 

دیدگاه ها
سید شیرزاد حسینی شریف۱۳۹۶/۱۰/۲۴

برای سود سهام عدالتم

پر کردن تمامی فیلدها ضروری است

دیدگاه شما

پر کردن تمامی فیلدها ضروری است