مدارک لازم برای صدور پروانه کسب اصناف

پروانه کسب
سندی که از سوی مراجع ذ‌یصلاح صادر می‌شود و دارنده آن مجاز به کسب ‌وکار در حرفه‌ای معین خواهد بود. نظارت بر کسب‌ وکار ها نیز از طریق صدور مجوزهای مختلف صورت می‌گیرد که معمولی‌ترین این مجوزها نیز، همان مجوز «پروانه کسب» است که آن‌هم شرایط خاص خود را دارد و بررسی و صدور آن، از طریق اتحادیه‌های اصناف صورت می‌پذیرد. آگاهی از این مجوزها و قوانین مربوط به آن، برای راه‌اندازی کسب‌وکارها لازم می‌باشد.

مدارک مورد نیازبرای  صدور پروانه کسب

 • برای درخواست پروانه کسب با مراجعه به اتحادیه های اصناف (صنف مربوط به کسب و کار متقاضی) در مراکز استان ها و یا دفاتر ذیصلاح این اتحادیه در شهرهای دیگر مدارک ذیل را تکمیل نمود: 
 • اصل و کپی سند مالکیت یا اجاره نامه ی رسمی دارای کد رهگیری محل کسب (واحد صنفی) 
 • اصل و كپي تمام صفحات شناسنامه
 • اصل و كپي كارت پايان خدمت
 • اصل و كپي كارت ملي
 • اصل و كپي مدرك تحصيلي
 • دريافت كد حوزه انتظامي (3رقمي)
 • عكس متقاضي 4*3 به تعداد 12 عدد پشت نويسي شده
 • كد پستي 10 رقمي واحد صنفي
 • اصل و کپی كارت بازنشستگي مخصوص كارمندان و ...
 • اصل و گواهی عدم سوء پیشینه
 • اصل و کپی گواهی عدم اعتیاد

مراحل درخواست پروانه کسب
مرحله اول:
مراجعه حضوري به اتحاديه ی مربوطه،صدور فرم تقاضاي پروانه كسب جهت تائيد امضاء از متقاضي،صدور فرم تعهدنامه تبصره 1و2 ماده 12(عدم فعاليت تا صدور پروانه) و ثبت تائيد امضاء از متقاضي،صدور فرم اقرارنامه تبصره 1 ماده 12 (ابلاغ مدارك مورد نياز ظرف سه ماه)و ثبت تائيد امضاء از متقاضي،صدور فرم اطلاعات دارندگان پروانه كسب (فرم بازرگاني) و ثبت تائيد امضاء از متقاضي،صدور و تسليم رسيد ثبت درخواست به متقاضي در سيستم،صدور فرم چك ليست انتظامي اماكن جهت تائيد امضاء از بازرسي اتحاديه،صدور فرم گزارش بازرسي  جهت تائيد بازرس،صدور فرم تائيديه هيات مديره اتحاديه مبني بر قبول درخواست
مرحله دوم (15 روز بعد):
صدور پاسخ   "رد/ قبول/قبول مشروط درخواست"   از طرف اتحاديه به متقاضي،درصورت "رد درخواست" ذكر دلايل كتبي رد درخواست به متقاضي،در صورت "قبول مشروط" ذكر نيازها و ابلاغ به متقاضي جهت رفع نواقص،در صورت "قبول درخواست" مراتب به متقاضي ابلاغ ميگردد تا تكميل مدارك زير صورت پذيرد،صدور استعلام عدم اعتياد،صدور استعلام سوء پيشينه،صدور استعلام دارائي يا قبض پرداخت مالياتي،صدور استعلام شهرداري يا مدارك احراز تجاري،صدور استعلام از ساير اتحاديه هاي (اگر قبلا داراي جواز بوده يا شغل ديگري در برگ عواض قيد شده باشد)
 
مرحله سوم (حدود يكماه بعد) – جوابیه ی اولیه

دريافت جواب استعلام گواهي سوء پيشينه و عدم اعتياد و تكميل ساير مدارك،معرفي به پليس 10+ جهت دريافت رسيد مربوطه و ارائه به اتحاديه
 
مرحله چهارم (حدود يكماه بعد) – جوابیه ی اداره ی اماکن
در صورت مثبت بودن: صدور استعلام بهداشت مكانی،درصورت منفي بودن: ابلاغ به متقاضي جعت مراجعه به اتحادیه و سپس معرفي مجدد به اماكن،منتظر پاسخ مجدد،در صورت مثبت بودن: معرفي به اداره ی بهداشت،درصورت منفي بودن: ابلاغ جمع آوري و ارجاع به بازرس،در صورت دایر و فعال بودن: تقاضاي پلمب
صدور پروانه ی کسب نیازمند پرداخت مبالغی برای عضویت اولیه، بازرسی، حق آموزش و حق صدور پروانه دارد که از هر صنفی به صنف دیگر متفاوت و بین 200 تا 500 هزار تومان متغیر است.مدت زمان طی مراحل ثبت درخواست، بررسی مدارک و ارائه ی پروانه بر اساس نوع آن متفاوت بوده و معمولا از لحظه ی تکمیل درخواست و ارائه ی مدارک تا اتمام بین 120 تا 150 روز متغیر است.  

دیدگاه شما

پر کردن تمامی فیلدها ضروری است