مدارک لازم برای صدور ضمانتنامه بانکی

دانستن مدارک لازم برای صدور ضمانت نامه برای خیلی از افراد و شرکت ها اهمیت دارد.از آنجاییکه ممکن است کارشان با ضمانت نامه و صدور ضمانت نامه انجام گردد. در این مطلب سعی شده است برای شما دوستان عزیز مدارک مورد نیاز صدور ضمانت نامه و تعریف ضمانت نامه و نکاتی در مورد ضمانت نامه قرارداده شود.

تعریف ضمانتنامه
ضمانتنامه بانکی تعهد غیر قابل برگشت بانک ضامن به ذینفع ضمانت نامه می باشد که مستقل از قرارداد پایه بوده و صرفاً در صورت مطالبه وجه الضمان از  سوی ذینفع مطابق با متن ضمانتنامه، قابل پرداخت است.

انواع ضمانتنامه های خارجی متداول ارزی
شرکت در مناقصه، حسن انجام کار، پیش پرداخت، استرداد کسور وجه الضمان و گمرکی و تعهد پرداخت. در این رابطه بانکها می توانند به طور کلی ضمانت نامه های مشروحه فوق را در قالب یکی از انواع ضمانت نامه ها صادر نمایند.

ضمانت نامه خارجی در قبال تضمین متقابل بانکهای خارجی
1)ضمانت نامه های ریالی به تضمین متقابل بانکهای خارجی 
این ضمانت نامه ها جهت ترخیص ورود موقت ماشین آلات مورد استفاده پیمانکاران خارجی در قالب ضمانت نامه های گمرکی و یا اعطای تسهیلات ریالی به شرکت های خارجی در قالب عقود اسلامی و یا تعهد پرداخت مالیات شرکتهای خارجی مشمول مالیات در داخل کشور و یا تضمین قراردادهای ریالی صادر می گردند.
2) ضمانت نامه های ارزی به تضمین متقابل بانکهای خارجی(ضمانت نامه های وارداتی)
این ضمانت نامه ها به طور معمول در مورد خرید کالا و یا خدمات از شرکتها و مشتریان خارجی مصداق داشته و بانک تجارت به تضمین متقابل بانکهای معتبر خارجی نسبت به صدور ضمانت نامه به نفع ذینفعهای ایرانی (خریداران و کار فرمایان) اقدام می نماید.

3)ضمانت نامه های ارزی مورد نیاز در قرارداد های داخلی
صدور این نوع ضمانت نامه ها مشمول آیین نامه مقررات حمایتی دولت برای صادرات خدمات فنی مهندسی نمی گردند. مدارک مورد نیاز جهت صدور ضمانت نامه مورد نظر عبارتند از:
•    تصویر اسناد مناقصه و یا قرارداد بر حسب مورد
•    ابطالیه ضمانت نامه شرکت در مناقصه (در صورت ترک تشریفات مناقصه توسط ذینفع ضرورتی ندارد).
•    تکمیل فرم مشخصات ضمانت نامه درخواستی در سربرگ شرکت با امضا و مهر مجاز شرکت با تایید شعبه مربوطه
•    تکمیل فرم درخواست صدور ضمانت نامه در سربرگ شرکت با امضا و مهر مجاز شرکت با تاییدیه شعبه مربوطه
•    ارائه تعهدنامه های مربوطه جهت صدور ضمانت نامه
•    وثایق مربوط به این نوع ضمانت نامه ها توسط ارکان اعتباری بانک در چارچوب آیین نامه صدور ضمانت نامه و ظهر نویسی از طرف بانکها تعیین می گردد.
•    نرخ کارمزد بر اساس تعرفه های تعیین شده خواهد بود.

انواع وثایق قابل قبول برای صدور ضمانتنامه
صدور ضمانت نامه های ارزی شرکت در مناقصه های داخلی و خارجی، حسن انجام کار، پیش پرداخت و استرداد کسور وجه الضمان مشروط به پوشش آن در صورت مطالبه وجه الضمان توسط بانک و با رعایت آیین نامه صدور ضمانت نامه و ظهر نویسی از طرف بانکها و سایر مقررات مربوطه و منظور داشتن مراتب زیر بلامانع است:
تایید صلاحیت و توانایی اجراء قرارداد و انجام کار به تشخیص بانک
ارائه تصویر اسناد مناقصه و یا قرارداد منعقده
تکمیل فرم مشخصات ضمانت نامه درخواستی در سربرگ شرکت با امضا و مهر مجاز شرکت با تایید شعبه مربوطه
تکمیل فرم درخواست ضمانت نامه در سربرگ شرکت با امضا و مهر مجاز شرکت با تاییدیه شعبه مربوطه
ارائه تعهدنامه های مربوطه
وثایق مربوط به این نوع ضمانت نامه ها توسط ارکان اعتباری بانک در چارچوب آیین نامه صدور ضمانت نامه و ظهر نویسی از طرف بانکها تعیین می گردد.
نرخ کارمزد بر اساس تعرفه های تعیین شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

نکات قابل توجه جهت صدور ضمانتنامه
صدور ضمانت نامه ارزی بابت تضمین وام و هر نوع تسهیلات ارزی دریافتی از موسسات و یا منابع مالی خارجی به جز مواردی که مورد تایید بانک مرکزی قرار گیرد، ممنوع است.
در حال حاضر صدور ضمانت نامه تعهد پرداخت جهت تضمین تسهیلات اعطایی بانک توسعه اسلامی (IDB) به شرکتهای ایرانی استفاده کننده با رعایت مقررات مربوطه بلامانع است.
صدور ضمانت نامه های ارزی جهت موارد خاص (شرکتهای بازرسی کننده کالا، شرکتهای بیمه و ... )پس از اخذ مجوز لازم از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و رعایت سایر مقررات مقدور خواهد بود.
خدمات مربوط به صدور و موارد فرعی ضمانت نامه ها از قبیل افزایش مبلغ ضمانت نامه، کاهش مبلغ ضمانت نامه، تمدید سررسید ضمانت نامه و ابطال ضمانت نامه در اسرع وقت توسط اداره ضمانت نامه خارجی انجام پذیرفته وعنداللزوم مراتب به شعبه مربوطه اطلاع رسانی می گردد.

مدارک مورد نیاز برای صدور ضمانت نامه بانکی:

آگهی تاسیس
آگهی تغییرات ثبتی شرکت طی دو سال قبل
پروانه کسب (مجوز فعالیت دربخش بازرگانی )
کارت بازرگانی  
اسناد مالکیت انبار، دفتر مرکزی و نمایشگاه
صورت های مالی دو سال قبل (ترازنامه و سود و زیان) با مهر و امضای شرکت
تراز آزمایشی منتهی به پایان ماه گذشته با مهر و امضای شرکت
کپی شناسنامه، کپی کارت ملی و مدرک تحصیلی مدیران و سهامداران عمده
تکمیل پرسشنامه ویژه واحدهای بازرگانی

دیدگاه شما

پر کردن تمامی فیلدها ضروری است