مدارک لازم برای دریافت بیمه سلامت ایرانیان

سازمان بیمه سلامت ایران وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تمام ایرانی هایی که بیمه ندارند، بیمه ی سلامت ایرانیان را ارائه می دهد. مبلغ حق بیمه ی پرداختی هر فرد برای یکسال طبق نرخ تصویب شده ی دولت در همان سال تعیینمی شود. برای امسال، این حق بیمه برابر 50درصد حق بیمه ی سرانه ی مصوب بوده و از50درصد باقیمانده، 35درصد هم در صورت نیازمند بودن افراد، به تشخیص کمیته امداد امام خمینی (ره) و یا سازمان بهزیستی، در قالب تخفیف لحاظ شده و در اینصورت، افراد متقاضی صرفاً 15درصد از مبلغ حق بیمه ی سرانه ی مصوب را پرداخت می کنند. اعتبار این دفترچه های بیمه،  یکساله خواهد بود. 

مدارک مورد نیاز برای دریافت بیمه سلامت ایرانیان

  • فرم درخواست صدور بیمه سلامت ایرانیان که هم در ادارات سازمان و هم در شعب مربوطه ی این سازمان و هم دفاتر پیشخوان دولت تعیین شده در شهرهای مختلف موجود است. 
  • فرم اظهارنامه ی عدم توانایی مالی برای دریافت تخفیف طبق توضیحات مذکور
  • اصل و کپی شناسنامه متقاضی که سرپرست خانوار است
  • اصل و کپی کارت ملی متقاضی که سرپرست خانوار است
  • اصل و کپی شناسنامه ی افراد تحت تکفل سرپرست خانوار، بجز فرزندان بالای 18 سال
  • اصل و کپی کارت ملی افراد تحت تکفل سرپرست خانوار، بجز فرزندان بالای 18 سال
  • دو عدد عکس 4*3 جدید و مطابق موازین شرعی و اسلامی برای افراد بالای 2 سال

مراحل انجام کار:
مراجعه به کلیه ی ادارات سازمان بیمه سلامت ایرانیان و شعب مربوطه و نیز دفاتر پیشخوان دولت تعیین شده،تکمیل فرم های درخواست مذکور،پرداخت هزینه های مربوطه،دریافت دفترچه،صدور این دفترچه ی بیمه رایگان است و فقط هزینه ی کارمزد صدور دفترچه باید پرداخت شود که 2هزار تومان بوده و حق بیمه ی پرداختی سالانه هم بسته به شرایط مذکور در ابتدای بحث تعیین می شود. این حق بیمه برای سال جاری 300هزار تومان است. انجام این مراحل و دریافت دفترچه ی بیمه ی سلامت بین یک هفته تا 10روز کاری انجام می شود. 
 

دیدگاه شما

پر کردن تمامی فیلدها ضروری است