مدارک لازم برای ثبت فوت ایرانی های خارج از کشور

فوت هموطنان عزیزمان در خارج از کشور را اقوام نزدیک آنها، صاحب ملکی که فرد در آن فوت کرده است، نماینده ی مالک و یا مسئول یا مدیر آن مکان و یا هر شخص دیگری که در زمان فوت حضور داشته باشد می تواند به مراجع مربوطه اطلاع رسانی کند. مرجع رسیدگی به این امر، مقام کنسولی ایرانی مربوطه در آن کشور و یا نزدیک ترین مکان و در غیر اینصورت، سازمان ثبت احوال کشور است و باید به آنها اعلام شود. این اطلاع رسانی باید نهایتا طی 10 روز پس از تاریخ تولد باشد.

مدارک موردنیاز ثبت فوت ایرانی های خارج از کشور

اصل و کپی شناسنامه ی فرد متوفی (در صورت وجود)
اصل و کپی کارت ملی فرد متوفی (در صورت وجود)
اصل و کپی سند فوت (خلاصه ی فوت) که توسط مراجع خارجی ذیربط صادر شده و به تایید نمایندگی کشورمان در آن کشور رسیده باشد
گواهی ثبت فوت صادر شده توسط نمایندگی کشورمان در کشور مربوطه (صرفا برای ثبت فوت در مراجع داخل کشور)

نکته: نمایندگی کشورمان در کشور مربوطه پس از فوت فرد می تواند به تعداد مورد نیاز کپی سند فوت تهیه و به هر فرد متقاضی ارائه دهد. توصیه می شود حتما به تعداد مورد نیاز کپی سند فوت دریافت شود.

مراحل انجام کار:
مراجعه به نمایندگی های خارجی کشورمان در کشور محل تولد و یا نزدیک ترین مرجع کنسولی (برای اقدام خارج از کشور)،مراجعه به اداره کل ثبت احوال امور خارجه در تهران به آدرس خیابان امام خمینی - نبش خیابان شیخ هادی - ساختمان شماره ی 6 ثبت احوال کشور و در سایر استان ها به اداره ثبت احوال مرکز استان مربوطه (برای اقدام داخل کشور)،ارائه ی مدارک فوق،پرداخت هزینه های مربوطه،دریافت گواهی فوت.هزینه ی ثبت وفات در مهلت قانونی 20هزار تومان و خارج از مهلت قانونی 30هزار تومان است.انجام این مراحل و دریافت گواهی فوت معمولا بصورت آنی و نهایتا 2 تا 3 روزه انجام می شود.

دیدگاه شما

پر کردن تمامی فیلدها ضروری است