مدارک لازم برای ثبت دفاتر نمایندگی یا شعب شرکت‌های خارجی

سازمان ذیربط در خصوص پیگیری درخواست های ثبت دفاتر نمایندگی یا شعب شرکت های خارجی در ایران، اداره ی كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي سازمان ثبت اسناد و املاک (ssaa.ir)کشور است. 

کدام شعبات و نمایندگی شرکت های خارجی اجازه ثبت در ایران دارند؟
ثبت دفاتر نمایندگی یا شعب شرکت‌های خارجی در ایران باید بصورت عمل متقابل کشور مربوطه باشد، یعنی اگر در کشور خارجی مربوطه ثبت دفاتر نمایندگی یا شعب شرکت‌های ایرانی مجاز باشد، شرکتهای آن کشور هم می توانند برای اینکار در ایران اقدام کنند.

چه نمایندگی هایی می توان ثبت کرد؟
1. نمایندگی شرکت هایی که در کشور خود شرکت قانونی شناخته می شوند
2. نمایندگی خدمات پس از فروش كالاها يا خدمات 
3. نمایندگی اجرای قراردادهايي كه بين اشخاص ايراني و شركت های خارجی منقعد می شود
4. نمایندگی خدمات بررسي و زمينه سازي براي سرمايه گذاري شركت های خارجي در ايران
5. نمایندگی شركت هاي فني و مهندسي ايراني براي انجام كار در كشورهاي ثالث
6. نمایندگی افزايش صادرات غيرنفتي کشور
7. نمایندگی ارايه ی خدمات فني و مهندسي و انتقال فناوری
8. نمایندگی ارايه ی خدمات حمل و نقل،  بيمه، بازرسي كالا، خدمات بانكي، بازاريابي و ...

مدارک مورد نیاز برای ثبت دفاتر نمایندگی یا شعب شرکت‌های خارجی

 • اصل و کپی اساسنامه،‌ آگهي تاسيس و آخرين تغييرات ثبت شده ی شرکت ایرانی و شرکت خارجی در مراجع قانونی ذیربط
 • کپی آخرين گزارش مالي تاييد شده ی هر دو شركت
 • گزارش توجيهي مربوط به فعاليت هاي هر دو شركت و دلايل تقاضای ثبت شعبه در ايران، نوع و محل فعاليت شعبه، تعداد نيروي انساني ايراني و خارجي، روش تامين منابع ارزي و ريالي شعبه
 • درخواست كتبي هر دو شرکت با ارجاع به اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي 
 • فرم تقاضانامه ی ثبت نمایندگی خارجی
 • فرم تعهدنامه ی متقاضی ثبت نمایندگی خارجی
 • اصل و کپی شناسنامه ی متقاضی (مدیر عامل)
 • اصل و کپی کارت ملی متقاضی (مدیر عامل)
 • اصل و کپی گذرنامه (صرفا برای متقاضیان خارجی)
 • مدرک اثبات سابقه ی فعاليت مثبت شخص متقاضي در رابطه با فعالیت مربوطه
 • نامه ی معرفي شرکت خارجی از طرف وزارتخانه ی مربوطه

مراحل انجام کار:
مراجعه به ادارات كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي سازمان ثبت اسناد و املاک کشور،ارائه ی مدارک لازم،بررسی مدارک توسط کارشناسان اداره،صدور مجوز تاسیس.این پروسه بین 2 تا 4 ماه طول می کشد.
 

دیدگاه شما

پر کردن تمامی فیلدها ضروری است