مدارك لازم افراد حقیقی برای دریافت دستگاه هاي کارت خوان فروشگاهی

مدارك مورد نیازافراد حقیقی برای دریافت دستگاه هاي کارت خوان فروشگاهی (دستگاه POS)

  • اصل و کپی شناسنامه
  • اصل و کپی کارت ملی
  • اصل و کپی قبض تلفن فروشگاه (برای دستگاه های کارت خوان ثابت)
  • اصل و کپی سند مالکیت سیم کارت (برای دستگاه های سیار)
  • اصل و کپی پاسپورت (برای اتباع خارجی)
  • مدارک تایید کننده ی نداشتن مطالبات معوق در بانک ها
  • مدارک تایید کننده ی نداشتن چک برگشتی 
  • اصل و کپی پروانه کسب و مجوزهای فعالیت، عاملیت یا نمایندگی، از نهادهای مربوطه
  • اصل و کپی سند مالکیت یا اجاره نامه ی رسمی و معتبر دارای کد رهگیری برای محل کسب

مراحل انجام کار:
مراجعه به شعب بانک ها،ارائه ی مدارک لازم،گرفتن استعلام های مربوطه،افتتاح حساب مربوطه،نصب و راه اندازی دستگاه در محل فروشگاه.قیمت دستگاه های کارت خوان بین 700 تا 800هزار تومان بوده و برای هر تراکنش این دستگاه ها، بین 100 تا 120تومان از حساب دارنده ی دستگاه کسر خواهد شد.بین 4 تا 20 روز و بسته به بانک مورد نظر برای دریافت، نصب و راه اندازی این دستگاه ها زمان لازم است.
 

دیدگاه شما

پر کردن تمامی فیلدها ضروری است