نتایج جست و جو برای

پلاک ویژه ی جانبازان و معلولین

مدارک لازم جهت دریافت کارت ملی

مدارک لازم برای دریافت کارت ملی عبارتند از شناسنامه عکس دار متقاضی و یک برگ فتوکپی از صفحه اول آن ، یک قطعه عکس 4*3 یا 6*4 با زمینه روشن که با سن جاری شما مطابقت داشته باشد و همچنین پرداخت هزینه طبق ...

اطلاعات کامل

مدارک مورد نیاز جهت ثبت ولادت و صدور شناسنامه نوزاد

مدارک مورد نیاز برای ثبت ولادت و صدور شناسنامه نوزادشامل مدارک زیر می باشد: اصل شناسنامه پدر و مادر، گواهی ولادت صادره توسط پزشک یا ماما، فیش بانکی طبق تعرفه جاری. حضور یکی از والدین یا جد پدر ...

اطلاعات کامل

مدارک مورد نیاز جهت دریافت گواهینامه پایه سه

مدارک لازم برای دریافت گواهینامه پایه سه عبارتنداز : كارت ملي (دائم يا موقت ) و كپي پشت ورو اصل شناسنامه و كپي از صفحه اول (در صورت داشتن توضيحات يك برگ كپي) در صورتی داشتن شناسنامه جدید نیازی به ک ...

اطلاعات کامل

مدارک لازم برای دریافت وام ازدواج

مدارک لازم برای دریافت وام ازدواج شامل موارد زیر می باشد: اصل و کپی سند ازدواج ،اصل و کپی کليه صفحات شناسنامه‌های زوجين،اصل و کپی شناسنامه‌های ضامنين،اصل و کپی کارت ملی ( موقت يا دايم ) زوجين ، ...

اطلاعات کامل

مدارک لازم برای گرفتن گذرنامه

مدارک لازم برای گرفتن پاسپورت(گذرنامه)شامل :اصل و کپي شناسنامه و کارت ملي و يا تأئيديه ثبت احوال براي کليه متقاضيان. ارائه اصل آخرين گذرنامه (در صورت معتبر بودن) یک قطعه عکس 6x4 جديد و رنگي با زم ...

اطلاعات کامل

مدارک لازم برای صدور اولین دفترچه بیمه تامین اجتماعی

مدارک لازم برای صدور اولین دفترچه بیمه تامین اجتماعی شامل مدارک زیر می باشد. یک قطعه عکس ٤ * ٣ از بیمه شده یا مستمری بگیر و افراد تحت تکفل آنان جهت الصاق به دفترچه درمان،کپی صفحات اول و دوم شناسن ...

اطلاعات کامل

مدارک لازم برای گرفتن گواهینامه موتور سیکلت

مدارک لازم برای گرفتن گواهینامه موتور سیکلت عبارتند از اصل شناسنامه، اصل کارت ملی، اصل کارت پایان خدمت یا گواهی مشخص کننده وضعیت نظام وظیفه ...

اطلاعات کامل

مدارک لازم برای تعویض شناسنامه

مدارک لازم برای تعویض شناسنامه شامل این مدارک می باشد:اصل شناسنامه ،سه قطعه عکس 4×3 تمام رخ جدید ( برای اشخاص 15 سال به بالا )،پرداخت هزینه متعلقه با توجه به تعرفه های جاری ،اگر شناسنامه ای که جهت ...

اطلاعات کامل

مدارک لازم ثبت شرکت با مسولیت محدود

مدارك مورد نیاز براي ثبت شرکت با مسئولیت محدود عبارتند از :پرداخت مبلغ 40000 ریال به شماره حساب سیبا 2171329011009 بانک ملی به نام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت تعیین نام ،تکمیل فرم تعیین نام ،دو برگ ...

اطلاعات کامل

مدارک لازم جهت صدور کارت بازرگانی اشخاص حقیقی

مدارک لازم برای صدور کارت بازرگانی برای اشخاص حقیقی عبارتنداز: اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی که به گواهی اداره ثبت شرکتها رسیده باشد،اصل گواهی پلمپ دفاتر ، از اداره ثبت شرکتها.( برای ...

اطلاعات کامل

مدارک لازم برای صدور کارت بازرگانی اشخاص حقوقی

مدارک لازم برای صدور کارت بازرگانی برای اشخاص حقوقی عبارتنداز: اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی که به گواهی اداره ثبت شرکتها رسیده باشد،اصل گواهی پلمپ دفاتر از اداره ثبت شرکتها.(برای در ...

اطلاعات کامل

مدارک لازم جهت ثبت شرکت سهامی عام

مدارک لازم جهت ثبت شرکت سهامی عام عبارتند از: دو نسخه طرح اعلامیه پذیره نویسی با رعایت ماده 9 لایحه اصلاحی که می بایستی به امضاء کلیه مؤسسین رسیده باشد،دو نسخه اظهارنامه ،دو نسخه طرح اساسنامه با ...

اطلاعات کامل

مدارک لازم جهت ثبت شرکت سهامی خاص

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت سهامی خاص شامل این مدارکمی باشند: تکمیل دو نسخه اظهارنامه شرکت سهامی خاص ،تکمیل دو نسخه اساسنامه شرکت سهامی خاص ، ارائه دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین ،کپی شناس ...

اطلاعات کامل

مدارک لازم برای پذیرش موسسات غیر تجاری

مدارک موردنیازجهت پذیرش موسسات غیر تجاری عبارتند از: تکمیل دو نسخه تقاضانامه موسسات غیرتجاری ،تکمیل دو نسخه اساسنامه موسسات غیرتجاری ،کپی شناسنامه برابر اصل شده تمامی اعضای هیات مدیره و شرکا ...

اطلاعات کامل

مدارک لازم جهت صدور کارت ملی المثنی

مدارک موردنیازجهت صدور کارت ملی المثنی عبارتند از :اصل شناسنامه،یک قطعه عکس 4*3 با زمینه سفید بدون خدشه ،آدرس کد پستی محل سکونت فعلی،تکمیل فرم درخواست کارت شناسایی ملی ،تکمیل فرم گزارش مفقود شد ...

اطلاعات کامل

مدارک لازم برای ثبت نام مشمولان غایب

از جمله مدارک مورد نیاز برای ثبت نام مشموالان غایب می توان این مدارک می باشند: اصل وکپی شناسنامه مشمول ،اصل و کپی کارت ملی مشمول ،اصل و کپی آخرین مدرک تحصیلی مشمول ...

اطلاعات کامل

مدارک لازم برای تقاضای انحصار وراثت

مدارک مورد نیاز برای تقاضای انحصار وراثت عبارتند از:شناسنامه و گواهی فوت متوفی،استشهادیه محضری ،رسید گواهی مالیاتی (مالیات بر ارث)،كپی برابر اصل شده شناسنامه ،دادخواست انحصار وراثت ...

اطلاعات کامل

مدارک لازم برای صدور ضمانتنامه بانکی

مدارک مورد نیاز جهت صدور ضمانت نامه مورد نظر عبارتند از: تصویر اسناد مناقصه و یا قرارداد بر حسب مورد،ابطالیه ضمانت نامه شرکت در مناقصه (در صورت ترک تشریفات مناقصه توسط ذینفع ضرورتی ندارد)،تکمیل ...

اطلاعات کامل

مدارﮎ ﻻﺯﻡ جهت دریافت تلفن ﺛﺎﺑﺖ

مدارک لازم برای دریافت تلفن ثابت عبارتند از:ﺍﺻﻞ ﻭ ﮐﭙﯽ ﮐﺎﺭﺕ ﻣﻠﯽ ،ﺍﺻﻞ ﻭ ﮐﭙﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ،ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻴﮑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺎ ﮔﻮﺍﻫﯽ ﺣﮑﻢ ﺭﺷﺪ ﻭ ﻳﺎ ﻭﮐﺎﻟﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺭﺳﻤﯽ ﻭ ﻳﺎ ﮐﺎﺭﺕ ﻫ ...

اطلاعات کامل

مدارک لازم جهت اخذ ویزا برای مهمان خارجی توسط شرکت ها و سازمان ها

مدارک مورد نیاز جهت اخذ ویزا برای مهمان خارجی عبارتند از:نام شرکت یا موسسه،نام مدیر عامل ،شماره شناسنامه و کد ملی مدیرعامل،آدرس محل کار،ایمیل (جواب درخواست شما به این آدرس ایمیل خواهد آمد.)،موض ...

اطلاعات کامل

مدارﮎ ﻻﺯﻡ برای ثبت شرکت تعاونی

مدارﮎ مورد نیاز ﺟﻬﺖ ثبت شرکت تعاونی شامل این مدارک می باشد: مجوز اداره تعاون ،اساسنامه مورد تصویب شرکت تعاونی ،دعوت نامه تشکیل اولین مجمع عمومی عادی ،صورتجلسه اولین مجمع عمومی عادی دال بر تص ...

اطلاعات کامل

مدارک لازم جهت تعویض کارت های پایان خدمت قدیمی با کارت های جدید

مدارک لازم جهت تعویض کارت های پایان خدمت قدیمی با کارت های جدید شامل این مدارک می باشند: اصل و تصوير پشت و رو كارت ملي ، اصل شناسنامه عکسدار به همراه تصوير صفحه اول و توضیحات ، دو (2) قطعه عكس 4×3 صر ...

اطلاعات کامل

مدارک لازم جهت صدور خلافی خودرو

مدارک لازم برای دریافت خلافی خودرو از دفاتر پلیس +10 عبارتند از :کارت خودرو یا سند خودرو یا بیمه نامه خودرو ...

اطلاعات کامل

مدارک لازم جهت صدور كارت معاينه فني خودرو

مدارک لازم جهت صدور كارت معاينه فني خودرو عبارت از: اصل کارت یا سند خودرو ،فرم تشخیص عیوب ظاهری می باشد. ...

اطلاعات کامل

مدارک لازم برای دریافت ویزای بلند مدت دانشجویی فرانسه

مدارک لازم برای دریافت ویزای بلند مدت عبارتند از:رسید با نام کاربری،فرم درخواست ویزا،یک عدد عکس جدید، رنگی، پاسپورت بانضمام کپی تمام ویزاهای شنگن اخذ شده تا آن زمان و نیز کپی تمام مهرهای ورود و ...

اطلاعات کامل

مدارک لازم برای درخواست ویزای دانشجویی ایتالیا

برای دریافت ویزای دانشجویی ایتالیا نیاز به این مدارک می باشد:دو عدد عکس جدید، رنگی، از چهره و سر فرد متقاضی، بدون هرگونه پوشش سر، زمینه روشن، در ابعاد 3.5 در 4.5 سانتی متر. باید توجه داشت که چهره فر ...

اطلاعات کامل

مدارک لازم برای درخواست ویزای توریستی ایتالیا

مدارک مورد نیاز برای ویزای توریستی ایتالیا عبارتند از:فرم درخواست ویزای کوتاه مدت: در بخش بعدی به تشریح در مورد این مدرک و نحوه ی ارائه ی آن توضیح داده شده است. این فرم رایگان است و در دو شکل A3 و A4 ...

اطلاعات کامل

مدارک لازم برای درخواست ویزای توریستی فرانسه

مدارک لازم برای درخواست ویزای توریستی فرانسه شامل مدارک زیر می باشند: فرم درخواست ویزای کوتاه مدت،یک عدد عکس جدید، رنگی، از چهره و سر فرد متقاضی، بدون هرگونه پوشش سر، زمینه روشن، در ابعاد 3.5 در ...

اطلاعات کامل

مدارک لازم برای درخواست ویزای بلند مدت دانشجویی آلمان

مدارک لازم جهت درخواست ویزای بلند مدت دانشجویی آلمان عبارتند از:دوعدد فرم درخواست ویزای اقامت بلندمدت،دو عدد عکس جدید، گذرنامه ای، رنگی، از چهره و سر فرد متقاضی، بدون هرگونه پوشش سر، زمینه روش ...

اطلاعات کامل

مدارک لازم برای درخواست ویزای توریستی هلند

مدارک لازم برای درخواست ویزای توریستی هلند شامل مدارک زیر می باشند: فرم درخواست ویزای هلند،دو عدد عکس 3.5 در 4.5 سانتی متر، رنگی، جدید، زمینه سفید و از رو به رو،پاسپورت بانضمام کپی تمام ویزاهای اخ ...

اطلاعات کامل

مدارک لازم برای درخواست ویزای توریستی آلمان

مدارک لازم برای درخواست ویزای توریستی آلمان شامل مدارک زیر می باشد: فرم درخواست ویزا،پرسشنامه ی حفاظتی امنیتی تکمیل شده و با امضاء،دوعددعکس جدید، رنگی، از چهره و سر فرد متقاضی، بدون هرگونه پو ...

اطلاعات کامل

مدارک لازم برای درخواست مستر کارت

مدارک لازم برای درخواست مستر کارت عبارتند از: کپی پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار،کپی شناسنامه،کپی کارت ملی،کپی فیش تلفن ثابت و سند ملکی که آدرس آن داده می شود (کدپستی باید موجود باشد) ،افرادی که ...

اطلاعات کامل

مدارک لازم برای درخواست ویزای دانشجویی هلند

مدارک لازم برای درخواست ویزای دانشجویی هلند عبارتنداز: فرم درخواست ویزا،چهارعددعکس 3.5 در 4.5 سانتی متر، پاسپورتی و جدید،اصل پاسپورت به همراه کپی تمام ویزاهایی که تا الان دریافت کردید + کپی تمام ...

اطلاعات کامل

مدارک لازم برای درخواست بیمه (حقوق) بیکاری وزارت کار

مدارک لازم برای درخواست بیمه (حقوق) بیکاری وزارت کار عبارتند از:اصل و کپی کارت ملی،اصل و کپی شناسنامه،اصل و کپی صفحه ی اول دفترچه ی بیمه ی تامین اجتماعی،اصل و کپی مدارک حساب بانکی ...

اطلاعات کامل

مدارک لازم برای کارت المثنی پایان خدمت و معافیت سربازی

مدارک لازم برای کارت المثنی پایان خدمت و معافیت سربازی عبارتند از:فرم ویژه ی درخواست کارت المثنی مربوطه که در دفاتر پلیس 10+ موجود می باشد،اصل و کپی کارت ملی،اصل و کپی شناسنامه،4 عدد عکس 4*3 رنگی، ...

اطلاعات کامل

مدارک لازم برای تعویض و درخواست گواهینامه المثنی

مدارک لازم برای تعویض و درخواست گواهینامه المثنی عبارتند از:فرم ویژه ی درخواست تعویض یا دریافت گواهینامه ی المثنی. این فرم در دفاتر پلیس 10+ موجود می باشد،اصل و کپی کارت ملی،اصل و کپی شناسنامه ،4 ...

اطلاعات کامل

مدارک لازم برای دریافت گواهی عدم سوء پیشینه

مدارک لازم برای دریافت گواهی عدم سوء پیشینه عبارتند از:فرم ویژه ی درخواست گواهی عدم سوء پیشینه. این فرم در مرکز مربوطه موجود است،اصل و کپی کارت ملی اصل و کپی شناسنامه ،2عدد عکس 4*3 رنگی، بدون عینک ...

اطلاعات کامل

مدارک لازم برای دریافت دفترچه بیمه ی تامین اجتماعی المثنی

مدارک لازم برای دریافت دفترچه بیمه ی تامین اجتماعی المثنی عبارت اند از:فرم ویژه ی درخواست دریافت دفترچه ی المثنی که در مرکز مربوطه موجود است ارائه ی لاشه ی دفترچه و گزارشات نیروی انتظامی در صو ...

اطلاعات کامل

مدارک لازم برای ثبت ولادت ایرانی های خارج از کشور

مدارک لازم برای ثبت ولادت ایرانی های خارج از کشورعبارتند از:اصل و کپی شناسنامه های پدر و مادر نوزاد،اصل و کپی گواهی تولد خارجی نوزاد، با مهر و تاییدیه ی نمایندگی کشورمان در کشور محل تولد ...

اطلاعات کامل

مدارک لازم برای ثبت فوت ایرانی های خارج از کشور

مدارک لازم برای ثبت فوت ایرانی های خارج از کشورعبارتند ازکاصل و کپی شناسنامه ی فرد متوفی (در صورت وجود)،اصل و کپی کارت ملی فرد متوفی (در صورت وجود)،اصل و کپی سند فوت (خلاصه ی فوت) که توسط مراجع خار ...

اطلاعات کامل

مدارک لازم برای دریافت گواهینامه پایه دو

مدارک لازم برای دریافت گواهینامه پایه دو عبارتند از:اصل و کپی شناسنامه عکسدار،اصل و کپی کارت ملی،اصل و کپی کارت پایان خدمت و یا گواهی معافیت تحصیلی یا هر مدرک تعیین کننده ی وضعیت خدمت سربازی بر ...

اطلاعات کامل

مدارک لازم برای تغییر نام فرد در شناسنامه

مدارک لازم برای تغییر نام فرد در شناسنامه عبارتند از:افراد 18 سال تمام و به بالا،افراد دارای کمتر از 18 سال، با حکم رشد،پدر یا جد پدری افراد کمتر از 18 سال سرپرست قانونی افراد صغیر و محجور با ارائه ...

اطلاعات کامل

مدارک لازم برای دریافت گواهینامه های رانندگی بین‌ المللی

مدارک لازم برای دریافت گواهینامه های رانندگی بین‌ المللی عبارتند از:اصل و کپی گواهینامه ی رانندگی ایرانی که حداقل یک ماه و یک روز اعتبار داشته باشد (برای گرفتن گواهینامه ی رانندگی بین ‌المللی ...

اطلاعات کامل

مدارک لازم برای دریافت کارت هوشمند سوخت المثنی

مدارک لازم برای دریافت کارت هوشمند سوخت المثنی عبارتند از:اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی مالک یا نماینده ی قانونی او با مدارک هویتی و وکالتی مربوطه،اصل و کپی کارت، سند و یا بنچاق خودرو،اصل و کپی ...

اطلاعات کامل

مدارک لازم برای تعویض پلاک هنگام نقل و انتقال وسیله نقلیه

مدارک لازم برای تعویض پلاک هنگام نقل و انتقال وسیله نقلیه عبارتند از:اصل سند مالکیت وسیله ی نقلیه که کارخانه ی تولیدکننده آن را صادر کرده است و کپی آن اصل کارت شناسایی وسیله ی نقلیه و کپی آن،اصل ...

اطلاعات کامل

مدارک لازم برای دریافت پلاک خودروی سواری ویژه ی جانبازان و معلولین

مدارک لازم برای دریافت پلاک خودروی سواری ویژه ی جانبازان و معلولین عبارتند از:اصل و کپی کارت معتبر جانبازی 50درصد و به بالا یا کارت کامپیوتری معلولیت با درجه ی متوسط به بالا،اصل و کپی کارت ملی،ا ...

اطلاعات کامل

مدارک لازم برای دریافت خسارت بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه

مدارک لازم برای دریافت خسارت بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه عبارتند از:اصل و کپی مدارک هویتی (شناسنامه و کارت ملی)،برگه ی کروکی افسر پلیس در صحنه ی حادثه،برگه ‌های بازجویی افسر پلیس مربوطه از راننده ...

اطلاعات کامل

مدارک لازم برای تغییر نام خانوادگی فرد در شناسنامه

مدارک لازم برای تغییر نام خانوادگی فرد در شناسنامه عبارتند از:فرم درخواست تغییر نام خانوادگی،اصل و کپی شناسنامه متقاضی،اصل و کپی کارت ملی متقاضی،اجازه نامه ی رسمی پدر یا جد پدری برای استفاده ی ...

اطلاعات کامل

مدارک لازم برای دریافت مجوز کاربرد علامت استاندارد بر روی محصولات تولیدی

مدارک لازم برای دریافت مجوز کاربرد علامت استاندارد بر روی محصولات تولیدی عبارتند از:فرم تکمیل شده ی درخواست مجوز کاربرد علامت استاندارد،مدارک ثبت شرکت و تغییرات روزنامه رسمی (صرفا باری شرکت ه ...

اطلاعات کامل

مدارک لازم برای تاسیس پیرایشگاه یا آرایشگاه مردانه و یا زنانه

مدارک لازم برای تاسیس پیرایشگاه یا آرایشگاه مردانه و یا زنانه عبارتند از:فرم درخواست تاسیس واحد صنفی که در ادارات موجود می باشد،اصل و كپي تمام صفحات شناسنامه،اصل و كپي كارت ملي،اصل و كپي كارت پ ...

اطلاعات کامل

مدارک لازم برای دریافت بیمه سلامت ایرانیان

مدارک لازم برای دریافت بیمه سلامت ایرانیان عبارتنداز:فرم درخواست صدور بیمه سلامت ایرانیان که هم در ادارات سازمان و هم در شعب مربوطه ی این سازمان و هم دفاتر پیشخوان دولت تعیین شده در شهرهای مختل ...

اطلاعات کامل

مدارک لازم برای تعویض، تمدید، دریافت المثنی و ابطال دفترچه بیمه سلامت ایرانیان

مدارک لازم جهت تعویض، تمدید، دریافت المثنی و ابطال دفترچه بیمه سلامت ایرانیان عبارتنداز:(برای تعویض):دفترچه ی بیمه ی قبلی،دو عدد عکس 4*3 جدید و مطابق موازین شرعی و اسلامی برای افراد بالای 2 سال.(د ...

اطلاعات کامل

مدارک لازم برای دریافت گواهی تجرد

مدارک لازم برای دریافت گواهی تجرد عبارتنداز:فرم ویژه ی درخواست صدور سند تجرد،اصل و کپی شناسنامه ،اصل و کپی کارت ملی ...

اطلاعات کامل

مدارک لازم برای گرفتن جواز حمل اسلحه ی شکاری

مدارک لازم برای گرفتن جواز حمل اسلحه ی شکاری عبارتند از:اصل و کپی شناسنامه ،اصل و کپی کارت ملی،اصل و کپی کارت پایان خدمت، معافیت و یا گواهی اشتغال به تحصیل در دانشگاه،فرم درخواست دریافت مجوز حم ...

اطلاعات کامل

مدارک لازم برای ثبت ازدواج خانم خارجی و آقای ایرانی

مدارک لازم برای ثبت ازدواج خانم خارجی و آقای ایرانی عبارتند از:فرم تکمیل شده ی درخواست ثبت ازدواج،اصل و کپی شناسنامه ايراني زوج،اصل و کپی کارت ملی زوج اصل و دو سری کپی از پاسپورت هر دو نفر،اصل و ...

اطلاعات کامل

مدارک لازم برای تمدید کارت بازرگانی اشخاص حقیقی

مدارک لازم برای تمدید کارت بازرگانی اشخاص حقیقی عبارتند از:اصل و کپی شناسنامه،اصل و کپی کارت ملی،اصل و کپی کارت پایان خدمت و یا معافیت،2 عدد عکس 6*4 تمام رخ و جدید،اصل و کپی آخرين اظهارنامه ی مال ...

اطلاعات کامل

مدارک لازم برای تمدید کارت بازرگانی اشخاص حقوقی

مدارک لازمبرای تمدید کارت بازرگانی اشخاص حقوقی عبارتند از:اصل و کپی شناسنامه متقاضی (مدیر عامل، که باید حداقل 23 سال سن داشته باشد)،اصل و کپی کارت ملی (مدیر عامل)،اصل و کپی کارت پایان خدمت و یا مع ...

اطلاعات کامل

مدارک لازم برای ثبت شرکت دانش بنیان

 مدارک لازم برای ثبت یک شرکت دانش بنیان، در واقع ترکیبی از همان مدارک ثبت شرکت اولیه و مدارک خاص دانش بنیان بودن شماست. پس با مراجعه به صفحه ی هر یک از شرکت های ذکر شده در مورد اول، ابتدا نوع شرکت ...

اطلاعات کامل

مدارک لازم برای دریافت کارت هوشمند رانندگان ناوگان های حمل و نقل جاده ای

مدارک لازم برای دریافت کارت هوشمند رانندگان ناوگان های حمل و نقل جاده ای عبارتند از:فرم پرسشنامه ی صدور کارت ناوگان که در اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان ها و مراکز تابعه ی آنها موجود ...

اطلاعات کامل

مدارك لازم افراد حقیقی برای دریافت دستگاه هاي کارت خوان فروشگاهی

مدارك مورد نیازافراد حقیقی برای دریافت دستگاه هاي کارت خوان فروشگاهی (دستگاه POS) عبارتند از:اصل و کپی شناسنامه،اصل و کپی کارت ملی،اصل و کپی قبض تلفن فروشگاه (برای دستگاه های کارت خوان ثابت)،اصل ...

اطلاعات کامل

مدارك لازم متقاضیان حقوقی برای دریافت دستگاه هاي کارت خوان فروشگاهی

مدارك لازم متقاضیان حقوقی برای دریافت دستگاه هاي کارت خوان فروشگاهی (دستگاه POS) عبارتند از:اصل و کپی شناسنامه تمام اشخاص صاحب امضا طبق آخرین تغییرات روزنامه ی رسمی واحد صنفی،اصل و کپی کارت ملی ت ...

اطلاعات کامل

مدارک لازم برای دریافت مجوز یا آرم رانندگی روزانه و هفتگی در محدوده ی طرح ترافیک تهران

مدارک لازم برای دریافت مجوز یا آرم رانندگی روزانه و هفتگی در محدوده ی طرح ترافیک تهران عبارتند از:ثبت نام در سامانه ی حساب شهروندی شهرداری تهران،ورود به سامانه با نام کاربری و رمز عبور خود،ورود ...

اطلاعات کامل

مدارک لازم برای ثبت نشان یا علائم تجاری

مدارک لازم برای ثبت نشان یا علائم تجاری عبارتند از:اظهارنامه ی تقاضای ثبت علامت تجاری،اصل و کپی شناسنامه،اصل و کپی کارت ملی،کپی آخرین تغییرات روزنامه ی رسمی شرکت یا واحد صنفی،ده نمونه از طرح گ ...

اطلاعات کامل

مدارک لازم برای عضویت سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران

مدارک لازم برای عضویت سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران عبارتند از: فرم كاربرگ تقاضای صدور پروانه اشتغال به كار مهندسي،فرم اعلام بدهی و فیش واریزی بدهی کپی کارنامه ی قبولی در امتحان نظام مهندس ...

اطلاعات کامل

مدارک لازم برای گرفتن گواهی فوت

مدارک لازم برای گرفتن گواهی فوت عبارتند از:اصل و کپی شناسنامه فرد فوت شده ،اصل و کپی کارت ملی،گواهی فوت صادرشده توسط پزشک یا مرکز درمانی، مسئولین قبرستان و یا شهادت دو نفر شاهد با ارائه ی مدرک ش ...

اطلاعات کامل

مدارک لازم برای صدور پروانه کسب اصناف

مدارک لازم برای صدور پروانه کسب اصناف عبارتند از:اصل و کپی سند مالکیت یا اجاره نامه ی رسمی دارای کد رهگیری محل کسب (واحد صنفی) ،اصل و كپي تمام صفحات شناسنامه،اصل و كپي كارت پايان خدمت،اصل و كپي ك ...

اطلاعات کامل

مدارک لازم برای ثبت دفاتر نمایندگی یا شعب شرکت‌های خارجی

مدارک لازم برای ثبت دفاتر نمایندگی یا شعب شرکت‌های خارجی عبارتند از:اصل و کپی اساسنامه،‌ آگهي تاسيس و آخرين تغييرات ثبت شده ی شرکت ایرانی و شرکت خارجی در مراجع قانونی ذیربط،کپی آخرين گزارش ما ...

اطلاعات کامل

مدارک لازم برای صدور گواهی مبدا برای صادرات کالاهای داخلی غیر خاص

مدارک لازم برای صدور گواهی مبدا برای صادرات کالاهای داخلی غیر خاص عبارتند از:اصل و کپی پروانه گمرکی،اصل و کپی بارنامه ی حمل،اصل و کپی کارت بازرگانی معتبر فیش های واریزی مربوطه ...

اطلاعات کامل

مدارک لازم برای دریافت مجوز واردات  مواد اولیه ی غذایی و آشامیدنی

مدارک لازم برای دریافت مجوز واردات  مواد اولیه ی غذایی و آشامیدنی عبارتند از:فرم درخواست کتبی که باید در سربرگ شرکت و با مهر و امضاء مدیر عامل باشد. این فرم در سازمان های مربوطه در شهرهای مختلف م ...

اطلاعات کامل

مدارک لازم برای دریافت مجوز ترخیص گمرکی مواد اولیه ی غذایی و آشامیدنی

مدارک لازم برای دریافت مجوز ترخیص گمرکی مواد اولیه ی غذایی و آشامیدنی عبارتند از:فرم درخواست کتبی دریافت مجوز ترخیص که باید در سربرگ شرکت و با مهر و امضاء مدیر عامل باشد،فرم چک لیست مجوز ترخیص ک ...

اطلاعات کامل

مدارک لازم برای گرفتن مجوز مهدکودک و پیش دبستانی برای افراد حقیقی موافقت اصولی

مدارک لازم برای گرفتن مجوز مهدکودک و پیش دبستانی برای افراد حقیقی موافقت اصولی عبارتند از:فرم درخواست موافقت اصولی به صورت تکمیل شده که در ادارات بهزیستی مراکز استان ها ارائه می شود،اصل و کپی ش ...

اطلاعات کامل

مدارک لازم برای گرفتن مجوز مهدکودک و پیش دبستانی برای افراد حقوقی موافقت اصولی

مدارک لازم برای گرفتن مجوز مهدکودک و پیش دبستانی برای افراد حقوقی  موافقت اصولی عبارتند از:فرم درخواست موافقت اصولی به صورت تکمیل شده که در ادارات بهزیستی مراکز استان ها ارائه می شود،اصل و کپی ...

اطلاعات کامل

مدارک لازم برای گرفتن مجوز مهدکودک و پیش دبستانی ،دریافت و تمدید پروانه مسئول فنی

مدارک لازم برای گرفتن مجوز مهدکودک و پیش دبستانی ،دریافت و تمدید پروانه مسئول فنی عبارتند از:فرم درخواست موافقت اصولی به صورت تکمیل شده که در ادارات بهزیستی مراکز استان ها ارائه می شود،اصل و کپ ...

اطلاعات کامل

مدارک لازم برای گرفتن مجوز مهدکودک و پیش دبستانی دریافت و تمدید پروانه فعالیت

مدارک لازم برای گرفتن مجوز مهدکودک و پیش دبستانی– دریافت و تمدید پروانه فعالیت عبارتند از:فرم درخواست پروانه فعالیت به صورت تکمیل شده که در ادارات بهزیستی مراکز استان ها ارائه می شود،اصل و کپی ...

اطلاعات کامل

مدارک لازم برای گرفتن مجوز تاسیس مؤسسه خیریه و موسسات غیر انتفاعی غیرتجاری تحت نظارت سازمان بهزیستی

مدارک لازم برای گرفتن مجوز تاسیس مؤسسه خیریه و  موسسات غیر انتفاعی غیرتجاری تحت نظارت سازمان بهزیستی عبارتند از:نامه ی تائيد نام و مشخصات موسسه از اداره كل ثبت شركت ها در استان های مربوطه،فرم د ...

اطلاعات کامل

مدارک لازم برای گرفتن گواهینامه ی تراکتور

مدارک لازم برای گرفتن گواهینامه ی تراکتور عبارتنداز:اصل و کپی شناسنامه،اصل و کپی کارت ملی،اصل و کپی کارت پایان خدمت و یا گواهی معافیت تحصیلی یا هر مدرک تعیین کننده ی وضعیت خدمت سربازی برای مشمو ...

اطلاعات کامل

مدارک لازم جهت دریافت گواهینامه ی رانندگی پایه یک

مدارک لازم جهت دریافت گواهینامه ی رانندگی پایه یک عبارتند از:اصل و کپی شناسنامه،اصل و کپی کارت ملی،اصل و کپی کارت پایان خدمت و یا گواهی معافیت تحصیلی یا هر مدرک تعیین کننده ی وضعیت خدمت سربازی ب ...

اطلاعات کامل

مدارک لازم برای گرفتن مجوز اكتشاف معدن

مدارک لازم برای مدارک لازم برای گرفتن مجوز اكتشاف معدن عبارتند از : اصل و كپی شناسنامه برای اشخاص حقیقی، اصل و کپی کارت ملی برای اشخاص حقیقی، سه برگ اصل و کپی نقشه ی توپوگرافی محل، فرم درخواست مج ...

اطلاعات کامل

مدارک لازم برای گرفتن گواهی كشف معدن

مدارک لازم برای گرفتن گواهی كشف معدن عبارتند از:تعیین حجم عملیات به صورت روزمینی و زیرزمینی،تعیین حجم مواد منفجره و مصالح مصرفی،ارائه ی نقشه های توپوگرافی و زمین شناسی،تعیین هزینه ی اجرای عمل ...

اطلاعات کامل

مدارک لازم برای تمدید گواهینامه

مدارک لازم برای تمدید گواهینامه عبارتند از : اصل و کپی شناسنامه، اصل و کپی کارت ملی، کدپستی ۱۰ رقمی و آدرس دقیق پستی محل سکونت دائمی، اصل گواهینامه، عکس، اعلام گروه خونی ...

اطلاعات کامل

مدارک لازم برای ثبت طرح صنعتی

مدارک لازم برای ثبت طرح صنعتی عبارتند از:تکمیل دونسخه اظهارنامه طرح صنعتی،مدارك مثبت هويت متقاضي،مدارك نماينده قانونی،اگر طرح صنعتي دو بعدي باشد، پنج نمونه از شكل يا تصوير گرافيكي يا پنج نمون ...

اطلاعات کامل

مدارک لازم برای ویزای شینگن

مدارک مورد نیاز برای ویزای شینگن عبارتند از:فرم درخواست ویزا،شناسنامه و کارت ملی ایرانی،سه قطعه عکس ۴×۶،گذرنامه،اسناد ملکی،شغلی و مالی،بیمه مسافرتی ...

اطلاعات کامل

مدارک لازم جهت بیمه بیکاری تامین اجتماعی

مدارک لازم جهت بیمه بیکاری تامین اجتماعی عبارتند از: کپی کارت ملی پشت و رو کپی شناسنامه صفحه اول و درصورت داشتن توضیح از صفحه توضیح کپی صفحه اول دفترچه تامین اجتماعی ...

اطلاعات کامل

مدارک لازم جهت ثبت علامت تجاری

مدارک لازم جهت ثبت علامت تجاری عبارتند از:مدارك مثبت هويت متقاضي؛الف) اشخاص حقیقی: کپی شناسنامه و کپی کارت ملی،ب) اشخاص حقوقی: آخرین روزنامه رسمی دلیل مدیریت کپی شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضا ...

اطلاعات کامل

مدارک لازم احراز سکونت جهت تعویض پلاک

مدارک لازم احراز سکونت جهت تعویض پلاک عبارتند از:ارائه سندمالکیت منزل مسکونی بنام مالک وسیله نقلیه به همراه یک فیش(آب؛برق یاگاز)که مویدآدرس مربوطه باشد،ارائه سنداجاره منزل مسکونی بنام مالک وس ...

اطلاعات کامل

مدارک لازم جهت فک رهن خودرو

مدارک لازم جهت فک رهن خودرو عبارتند از:معرفی نامه از شرکتی که وسیله نقلیه در رهن آن می باشد،حضورمالک یا نماینده قانونی وی به همراه خودرو جهت سیر مراحل قانونی،اصل مدارک معتبر شناسایی شامل کارت م ...

اطلاعات کامل

مدارک لازم جهت اصلاح مشخصات خودرو

مدارک لازم جهت اصلاح مشخصات خودروعبارتند از:حضور مالك يا نماينده قانوني ايشان به همراه خودرو جهت سير مراحل قانوني،اصل مدارك شناسايي معتبر شامل كارت ملي و شناسنامه يا وكالتنامه براي نماينده قا ...

اطلاعات کامل

مدارک لازم جهت شماره گذاری وسایل نقلیه وارداتی

مدارک لازم جهت شماره گذاری وسایل نقلیه وارداتی عبارتند از: حضورمالک یانماینده قانونی وی به همراه خودرودرمرکزتعویض پلاک میثم درتهران وشماره گذاری مرکزاستانها،ارائه کاردکس برای خودروهایی که ت ...

اطلاعات کامل