نتایج جست و جو برای

پاسپورت

مدارک لازم برای گرفتن گذرنامه

مدارک لازم برای گرفتن پاسپورت(گذرنامه)شامل :اصل و کپي شناسنامه و کارت ملي و يا تأئيديه ثبت احوال براي کليه متقاضيان. ارائه اصل آخرين گذرنامه (در صورت معتبر بودن) یک قطعه عکس 6x4 جديد و رنگي با زم ...

اطلاعات کامل