نتایج جست و جو برای

دستگاه POS

مدارك لازم افراد حقیقی برای دریافت دستگاه هاي کارت خوان فروشگاهی

مدارك مورد نیازافراد حقیقی برای دریافت دستگاه هاي کارت خوان فروشگاهی (دستگاه POS) عبارتند از:اصل و کپی شناسنامه،اصل و کپی کارت ملی،اصل و کپی قبض تلفن فروشگاه (برای دستگاه های کارت خوان ثابت)،اصل ...

اطلاعات کامل

مدارك لازم متقاضیان حقوقی برای دریافت دستگاه هاي کارت خوان فروشگاهی

مدارك لازم متقاضیان حقوقی برای دریافت دستگاه هاي کارت خوان فروشگاهی (دستگاه POS) عبارتند از:اصل و کپی شناسنامه تمام اشخاص صاحب امضا طبق آخرین تغییرات روزنامه ی رسمی واحد صنفی،اصل و کپی کارت ملی ت ...

اطلاعات کامل