نتایج جست و جو برای

ازدواج

مدارک لازم برای دریافت وام ازدواج

مدارک لازم برای دریافت وام ازدواج شامل موارد زیر می باشد: اصل و کپی سند ازدواج ،اصل و کپی کليه صفحات شناسنامه‌های زوجين،اصل و کپی شناسنامه‌های ضامنين،اصل و کپی کارت ملی ( موقت يا دايم ) زوجين ، ...

اطلاعات کامل

مدارک لازم برای ثبت ازدواج خانم خارجی و آقای ایرانی

مدارک لازم برای ثبت ازدواج خانم خارجی و آقای ایرانی عبارتند از:فرم تکمیل شده ی درخواست ثبت ازدواج،اصل و کپی شناسنامه ايراني زوج،اصل و کپی کارت ملی زوج اصل و دو سری کپی از پاسپورت هر دو نفر،اصل و ...

اطلاعات کامل